Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na XXI. Pankreatologický den, který se uskuteční dne
16. 6. 2023 od 8.45 hod.
v konferenčním sále hotelu QUALITY HOTEL BRNO EXHIBITION CENTRE ****
Křížkovského 496/20, 603 00 Brno

Pankreatologický den je jediné odborné forum u nás, dávající cílený prostor nejen k prezentaci vlastních odborných sdělení, ale i k neformálnímu vzájemnému setkání všech, kteří mají pankreatologickou problematiku rádi.

Na setkání v Brně se za organizační výbor těší
Doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

Pořádá
Český pankreatologický klub
České gastroenterologické společnosti ČLS JEP 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastníci obdrží certifikát o účasti na vzdělávací akci.