Pankreatologický klub v roce 2023

Vážení kolegové, zájemci o slinivku břišní v České republice. Přijměte prosím tyto informace jako výzvu k prezentaci vlastních výzkumných či klinických aktivit či záměrů na poli pankreatologie.

16. 6. 2023 se uskuteční již 21. pankreatologický den, v tradičních prostorách brněnského výstaviště. Hlavní myšlenka je prezentovat na pracovním dni věnovaném české pankreatologii aktuální výsledky či výzkumné záměry, kterými se zabýváme. Setkání by mělo být insiprací a případně vést k navázání užších spoluprací na poli pankreatologického výzkumu v ČR případně ke vzniku něčeho jako Czech Pancreas Group. Incidence pankreatologických patologií, které jsou předmětem zájmu jednotlivých skupin, nejsou vysoké a malé počty probandů – studovaných faktorů/znaků na malých souborech často neumožňují relevantní závěry.

Zároveň bych chtěl informovat o příslíbení účasti prof. Holčapka, vedoucího výzkumu lipidomiky na Univerzitě v Pardubicích. S napětím sledujeme velmi zajímavé a slibné výsledky studia lipidomu u různých solidních nádorů nejen zažívacího traktu ale i pankreatu.

Aktuální hlavní témata české pankreatologie:

 1. Aktuální výzkum v pankreatologii, nosná témata (nádorová genetika, lipidomika, metabolomika)
 2. Screening karcinomu pankreatu a časná diagnostika
 3. Nové/aktuální směry v intervencích na pankreatu
 4. Miniinvazivita a robotika v pankreatologii
 5. Centralizace péče o nemocné s chirurgickými patologiemi pankreatu
 6. ERAS v pankreatické chirurgii
 7. Evaluace kvality péče

Pracovní verze programu (přesné názvy přednášek a autorské skupiny budou doplněny později)

 1. Lipidomický profil patologií pankreatu. Prof. Holčapek
 2. Genetika nádorů pankreatu. Prof. Mohelníková Duchoňová
 3. Metabolomické markery v diagnostice časné chronické pankreatitidy. Prof. Dítě
 4. Aktuální časná diagnostika karcinomu pankreatu. Prof. Zavoral
 5. Screening karcinomu pankreatu. Doc. Urban
 6. Robotika v pankreatologii TBA
 7. Centralizace chirurgické léčby patologií slinivky břišní TBA
 8. ERAS v pankreatické chirurgii doc. Loveček
 9. Evaluace kvality péče v pankreatologii TBA
 10. Nebolestivá forma chronické pankreatitidy. Prof. Dítě
 11. Další témata podle uvážení účastníků

Zájemce o prezentaci témat, přednášek, využijte možnosti kontaktu: mlovecek@seznam.cz, nebo v rámci registrace

Těším se na pozitivní odezvu stran prezentací na 21. pankreatologickém dnu a termín pro poslání přednášek a autorského kolektivu s afiliací a krátkou anotací je 31.března 2023.

Matin Loveček