Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na XX. Pankreatologický den, který se uskuteční dne
5. 6. 2020 od 8.45 do 15.00 hod.
v konferenčním sále, vstup vlevo vedle recpce
hotelu Voroněž I, Křížkovského 47, 603 73 Brno, www.voronez.cz.

Pankreatologický den je jediné odborné forum  u nás , dávající  cílený prostor nejen k prezentaci vlastních odborných sdělení, ale i k neformálnímu vzájemnému setkání všech, kteří mají pankreatologickou problematiku rádi.

Současně si Vás dovolujeme pozvat k zaslání Vašich sdělení /název, autoři, pracoviště/ na adresu pdite.epc@gmail.com  do 1. 5. 2020.
Na setkání v Brně se za organizační výbor těší
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Pořádá
Český pankreatologický klub
České gastroenterologické společnosti ČLS JEP 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastníci obdrží certifikát o účasti na vzdělávací akci.