Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní XX. Pankreatologický den, který se uskuteční dne
24. 6. 2022 od 8.45 do 15.00 hod.
v konferenčním sále hotelu (Voroněž I), Křížkovského 47, 603 73 Brno, www.oreacongresshotelbrno.cz.

Pankreatologický den je jediné odborné forum  u nás , dávající  cílený prostor nejen k prezentaci vlastních odborných sdělení, ale i k neformálnímu vzájemnému setkání všech, kteří mají pankreatologickou problematiku rádi.

Současně si Vás dovolujeme vyzvat k zaslání Vašich sdělení /název, autoři, pracoviště/ na adresu pdite.epc@gmail.com  do 30. 4. 2022.
Na setkání v Brně se za organizační výbor těší
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Pořádá
Český pankreatologický klub
České gastroenterologické společnosti ČLS JEP 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastníci obdrží certifikát o účasti na vzdělávací akci.