Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na XIX. Pankreatologický den, který se uskuteční dne
14. 6. 2019 od 8:45 do 15:00
v konferenčním sále, vstup vlevo vedle recpce
hotelu Voroněž I, Křížkovského 47, 603 73 Brno, www.voronez.cz.

Pankreatologický den je jediné odborné forum  u nás , dávající  cílený  prostor nejen k prezentaci vlastních odborných sdělení,
ale i k neformálnímu vzájemnému setkání všech, kteří mají pankreatologickouu problematiku rádi.

Současně si Vás dovolujeme pozvat k zaslání Vašich sdělení /název, autoři, pracoviště/ na adresu pdite.epc@gmail.com  do 1. 5. 2019.
Na setkání v Brně se za organizační výbor těší
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Pořádá
Český pankreatologický klub
České gastroenterologické společnosti ČLS JEP 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Účastníci obdrží certifikát o účasti na vzdělávací akci.