Registrace

Online registrace uzavřena!

Registrace je možná v místě konání.

Registrace zahrnuje vstup na odborný program, občerstvení a oběd o přestávkách, tištěný program. Registrace je bezplatná.