Program 2023

Odbornáý program se připravuje.

Pokud máte zájem se programu zúčastnit aktivně formou přednášky kontaktujte prosím Doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D., martin.lovecek@fnol.cz.