Program 2023

8:45 – 9:00Registrace
9:00 – 9:15Zahájení, Aktuální data z ČR – karcinom pankreatu.
Loveček M. (I.chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc)
9:15 – 9:30Screening karcinomu pankreatu v roce 2023.
Urban O. (II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická, FN a LF UP Olomouc)
9:30 – 9:45Současný stav vývoje metodiky pro včasnou detekci karcinomu pankreatu na základě lipidomické analýzy krve.
Holčapek M., Peterka O., Vaňková Z., Kanásová M., Dolečková Z., Jirásko R., Loveček M., Mohelníková-Duchoňová B., Melichar B., Hrstka R., Vošmik M. (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie)
9:45 – 10:00Genetika nádorů pankreatu.
Mohelníková-Duchoňová B. (Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc)
10:00 – 10:15IPMN pankreatu – nadcházející civilizační problém?
Mačinga P., Janoštiak R. (Klinika hepatogastroenterologie IKEM Praha, BIOCEV, 1.LF UK Praha)
10:15 – 10:30Diskuze k tématu screening, založení platformy pro Screening pankreatu v ČR.
10:30 – 10:45Přestávka
10:45 – 10:00Centralizace pankreatochirurgie ve světě a v Čechách.
Oliverius M. (Chirurgická klinika FN KV Praha)
11:00 – 11:10Robotická distální pankreatektomie – první zkušenosti.
Hladík P., Jaroščiaková S., Tvrdoň J., Haruštiak T., Podhráský M., Lischke R. (III.chirurgická klinika, 1.LF UK a FN Praha Motol)
11:10 – 11:20E-MIPS, mininvazivní chirurgie pankreatu a robotika, pacientská cesta.
Loveček M. (I.chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc)
11:20 – 11:30Diskuse k tématu
Nutrice v pankreatologii
11:30 – 11:45Nutriční stav a příprava pacienta s karcinomem pankreatu k chirurgickému výkonu. 
Šenkyřík M., Tuček Š., Eid M. (IGEK FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno)
11:45 – 12:00Léčba kombinací elexacaftoru/tezacaftoru/ivacaftoru u pacientů s cystickou fibrózou a její vliv na nutriční parametry a gastrointestinální symptomy: prospektivní studie.  
Kunovský L.1,2,3, Šťastná N.4, Homola L.5, Svoboda M.6, Pokojová E.4, Malá M.4, Trna J.3. (1II. interní klinika – gastroenterologická a geriatrická, FN a LF UP Olomouc, 2Chirurgická klinika, FN a LF MU Brno, 3Gastroenterologické oddělení a digestivní endoskopie, MOU, Brno, 4Klinika nemoci plicních a tuberkulózy, FN a LF MU Brno, 5Klinika dětských infekčních nemocí, FN a LF MU Brno, 6Institut biostatistiky a analýz, LF MU Brno)
12:00 – 13:00Přestávka na oběd
Chronická pankreatitida
13:00 – 13:15Současný stav chirurgické léčby chronické pankreatitidy v České Republice.
Hlavsa J., Pavlík T., Sikyňová A., Rozsnyo D., Kunovský L., Moravčkík P., Propcházka V., Kala Z. (Chirurgická klinika LF MU FN Brno Bohunice, Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno)
13:15 – 13:30Metabolomické markery v diagnostice časné chronické pankreatitidy. Diagnostika časné formy chronické pankreatitidy – role biomarkerů.
Dítě P. (Brno)
13:30 – 13:45Nebolestivá forma chronické pankreatitidy – Multicentrická studie.
Dítě P, Přecechtělová M., Bojková M., Loveček M., Ambrož R., Dolina J. (Brno, FN Ostrava, FN a LF UP Olomouc)
13:45 – 14:00Diskuse k CHP
14:00 – 14:10EPC program Pancreas 2000 – probíhající výzkumné projekty.
Sochorová D. (Chirurgická klinika FN Brno)
14:10 – 14:30EPC, Kongres EPC Alpbach, valná hromada, výhled a česká stopa v EPC.
Loveček M. (I.chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc)
14:30 – 15:00Zakončení

Program v PDF ke stažení ZDE