Program

8.00 — 8.45 Registrace

8.45 — 9.00 Zahájení

Předesedající: P. Dítě, M. Loveček
9.00 — 9.20
Onemocnění pankreatu v dětském věku
P. Jabandžiev, L. Kunovský / FN Brno

9.20 — 9.40
Genetické změny v indukci pankreatických onemocnění
H. Nechutová, B. Kianička, M. Souček / FN sv. Anna Brno

9.40 — 10.00
Nová mechanistická definice chronické pankreatitidy
P. Dítě, M. Blaho, L. Kunovský, M. Bojková / FN Brno, FN Ostrava

10.00 — 10.20
Co je nového v diagnostice a terapii autoimunitní IgG4 pankreatitidy
P. Tesaříková, J. Trna, L. Kunovský, P. Dítě / FN Brno, MOU Brno

10.20 — 10.40
IgG4 pankreatitida imitující karcinom pankreatu – kazuistika
M. Blaho, P. Klvaňa / Ostrava

10.40 — 11.00 Přestávka

Předsedající: D. Hoskovec, M. Šenkyřík
11.00 — 11.20
PP syndrom, neobvyklá extrapankreatická komplikace chronické pankreatitidyřešené resekcí hlavy pankreatu
P. Skalický, P. Vítek, P. Tesaříková, M. Loveček / FN Olomouc

11.20 — 11.40
NET Vaterské papily jako první projev vzácného onemocnění
L. Kunovský, J. Dolina, Z. Kala, K. Poredská, R. Kroupa, M. Dastych, M. Šenkyřík, K. Starý, M. Eid, T. Andrašina, J. Vlažný, P. Moravčík, M. Potrusil, V. Procházka / FN Brno

11.40 — 12.00
Inzulinom – zkušenosti s chirurgickou léčbou
D. Hoskovec, V. Krška, J. Škrha, J. Šváb / VFN Praha

12.00 — 12.20
Současné pohledy na léčbu akutní pankreatitidy
M. Šenkyřík / FN Brno

12.20 — 12.40 Přestávka na oběd

Předsedající: M. Zavoral, O. Urban
12.40 — 13.00
Karcinom pankreatu – můžeme v budoucnosti očekávat efektivní screeningový program?
M. Zavoral / ÚVN Praha

13.00 — 13.20
Současné limity screeningu karcinomu pankreatu
O. Urban / FN Olomouc

13.20 — 13.40
Rizikové faktory karcinomu pankreatu a možnosti jejich využití v časné diagnostice karcinomu pankreatu
J. Trna, I. Novotný, L. Kunovský, M. Šachlová / MOU Brno, FN Brno
13.40 — 14.00
Nádorová onemocnění slinivky břišní -léčba v Olomouckém kraji. Pilotní projekt zaměřený na racionalizaci a zefektivnění diagnostického a léčebného algoritmu
M. Loveček, P. Skalický, D. Klos, P. Tesaříková, Č. Neoral, J. Havlík / FN Olomouc

14.20 — 14.40
Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu
L. Kunovský, Z. Kala, J. Hlavsa, M. Dastych, J. Dolina, H. Mašková, M. Šenkyřík, I. Novotný, T. Andrašina, Z. Pavlovský, M. Eid, M. Potrusil, P. Moravčík, V. Procházka /FN Brno, MOU Brno

14.40 — 15.00
Radikální antegrádní modulární pankreatektomie – RAMPS – vlastní zkušenosti
P. Moravčík, Z. Kala, V. Proházka, J. Hlavsa / FN Brno

15.00 — 15.40
Diskuze k materiálu-ORGANIZACE ČESKÉHO PANKREATOOGICKÉHO KLUBU

15.40 Závěr

Program v PDF ZDE