Program 2022

8.00 — 8.45 Registrace

8.45 — 9.00 Zahájení

Předesedající: P. Dítě, D. Kohoutová
9.00 — 9.15
Střevní mikrobiom a onemocnění pankreatu – J. Bureš / Praha

9.15 — 9.30
Možnosti redukce pooperačních komplikací u pacientů s periampulárním tumorem po drenáži žlučových cest – R. Svatoň, J. Hlavsa, V. Procházka, L. Kunovský, Z. Kala / Brno

9.30 — 9.45
IBD a onemocnění pankreatu u dětské populace – M. Hrunka, P. Jabandžiev, L. Kunovský, T. Pinkasová, J. Pecl, M. Veverková, J. Vaculová, K. Poredská, J. Trna, P. Dítě / Brno

9.45 — 10.00
Chronická a akutně recidivující pankreatitida u dětí – K. Bajerová, M. Hrunka, E. Hloušková, P. Jabandžiev, P. Dítě / Brno

10.00 — 10.15
Akutní pankreatitida – pokroky v léčbě – M. Šenkyřík / Brno

10.15 — 10.30
Endosonograficky navigovaná drenáž lumen apozičním metalickým stentem s nebo bez
koaxiálního plastového stentu v léčbě ohraničené pankreatické nekrózy: prospektivní bicentrická randomizovaná studie
– P. Vaněk, P. Falt, M. Hořínková, V. Zoundjiekpon, P. Vítek, J. Zapletalová, O. Urban / Olomouc, Frýdek Místek

10.30 — 10.45
ERCP po resekci žaludku podle Billrotha II – B. Kianička, J. Novák, F. Šustr, I. Fabry, M. Horvátová / Brno

10:45 — 11.15 Přestávka

Předesedající: J. Trna, L. Kunovský
11.15 — 11.30
Pankreatická bolest – M. Bojková, P. Dítě / Ostrava, Brno

11.30 — 11.45
Autotransplantace Langerhansových ostrůvků po totální pankreatektomii pro chronickou pankreatitidu – J. Hlavsa, P. Girman, P. Moravčík, D. Bartůšek, B. Marková, L. Kunovský, Procházka V, I. Rovný, Z. Kala / Brno, Praha
11.45 — 12.00
Příčiny exokrinní pankreatické nedostatečnosti – včetně stavů po resekčních chirurgických výkonech – L. Kunovský / Brno
12.00 — 12.15
Exokrinní pankreatická insuficience při cystické fibróze – P. Tesaříková, J. Trna, L. Kunovský / Boskovice, Brno

12.15 — 12.30
Autoimunitní pankreatitida – současná problematika – P. Mačinga / Praha

12.30 — 12.45
Autoimunitní pankreatitida a karcinom pankreatu – J. Trna, L. Kunovský, P. Tesaříková, I. Novotný, M. Šachlová, P. Dítě / Brno, Boskovice

12.45 — 13.00
Sekundární nádorové postižení pankreatu – D. Kohoutová, P. Vlavianos / Londýn

13.00 — 13.45 PŘESTÁVKA NA OBĚD

Předesedající: J. Hlavsa, M. Loveček
13.45 — 14.00
Screening karcinomu pankreatu: projekt HEPACAS – P. Vaněk, V. Zoundjiekpon, P. Slodička, T. Tichý, J. Tesaříková, H. Švébišová, R. Kovář, D. Kurfürstová, M. Janíková, V. Woitková, M. Procházka, P. Falt, O. Urban / Olomouc
14.00 — 14.15
Význam neoadjuvance v léčbě karcinomu pankreatu – vlastní zkušenosti – M. Loveček, P. Skalický, J. Tesaříková, M. Gregořík, D. Klos, R. Lemstrová, B. Mohelníková-Duchoňová / Olomouc

14.15 —14.30
PREPARE – Preoperative pancreatic resection skóre v klinické praxi – K. Knápková, P. Skalický, J. Tesaříková J, M. Gregořík, D. Klos, M. Loveček / Olomouc

14.30 — 14.45
Prevence vzniku pankreatické píštěle u proximálních a distálních pankreatektomií – P. Moravčík, Z. Kala, J. Hlavsa, V. Procházka, L. Kunovský / Brno

14.45 — 15.00
Nealkoholická steatóza pankreatu – výzva nejen pro gastroenterology – P. Dítě, L. Kunovský, M. Bojková, M. Blaho, J. Dolina / Brno, Ostrava

15.00 — 15.15
Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu – J. Hlavsa, V. Procházka, I. Penka, T. Pavlík, M. Eid, L. Ostřížková, Z. Kala / Brno

15.15 — 15.30
Komplikace chirurgické léčby karcinomu pankreatu a jejich řešení – J. Tesaříková, P. Skalický, M. Gregořík, D. Klos, M. Loveček / Olomouc

15.30
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI (vedení pankreatologického klubu, založení sekce HPB chirurgie)
UKONČENÍ XX. PANKREATOLOGICKÉHO DNE

Program v PDF ke stažení zde